• Auge de la Panga

    El sobtat auge de la Panga o Pangasius aquest últim any en el mercat ha captat l’atenció de pescadors, minoristes i consumidors que busquen activament [...]

    19 de juny de 2023